Historiske Kort På Nettet

 

Kort og Matrikelstyrelsen (KMS) skiftede i dec 2012, eller deromkring, navn til Geodatastyrelsen. Det er lidt forvirrende, da man tilsyneladende stadig bruger begge navne, og nogle af deres kortservices er i den forbindelse lavet om. Nå, men det betyder ikke så meget, for Historiske Kort På Nettet giver direkte adgang til rigtig mange af dem, så man ikke behøver de individuelle links længere.

De fleste kort giver sig selv, men hvis du er interesseret i baggrunden for nogle af kortene, så kan du læse videre nedenfor.

 

Gamle matrikelkort

De ældste matrikelkort kaldtes oprindeligt for Original 1 eller O1 kort. De blev tegnet fra 1770-1867 og er i målestok 1:800 (købstæder) eller 1:4000 (land). Disse kort blev jo tegnet i hånden, og rettelser ført ind herpå, hvilket man tydeligt ser, når kan kigger på kortene. Disse kort rigtig gode til f.eks at finde gamle veje på. Gamle nedlagte veje kan man tit gøre gode fund på.

 

Gamle Sognekort

Geodatastyrelsen skriver selv følgende om de gamle sognekort:

Foruden matrikelkort er der i denne samling af kort også medtaget det minorerede (formindskede) sognekort, som blev udarbejdet i målestok 1:20.000 i perioden 1816 – 1913. Foruden de tegnede kort fra Matrikelvæsnet, findes også en lang række af trykte kort primært udarbejdet af C.M. Tegner i perioden 1862 – 1872. Bemærk at sognekortene aldrig har været gyldige som matrikelkortværk, men alene blev udarbejdet, som en slags oversigtskort for et sogn. Kortene har imidlertid været meget anvendt som administrationsgrundlag i datidens sogne, kommuner og amter.

 

Videnskabernes Selskabs Kort

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab blev stiftet i 1743. Videnskabernes Selskab levede mange ting, men i perioden 1763-1843 kortlagde de Danmark og hertugdømmerne. De er således en forløber for Kort og Matrikelstyrelsen. De oprindelige konceptkort blev udført i størrelsesforholdet 1:20.000, men de udgivne kort var i størrelsesforholdet 1:120.000, hvilket også er dem man finder på Historiske Kort På Nettet. Dog er nogle af øerne i lidt anden målestok.