Fund og Fortidsminder Kort

 

Kulturarvstyrelsens kort over Fund og Fortidsminder i Danmark er et meget vigtigt redskab i metaldetektor sammenhæng. Det viser nemlig de fredninger vi skal respektere. En tommelfingerregel er, at man må gå, der hvor landmanden pløjer (hvis man altså har en aftale med ham derom). Men det er faktisk ikke altid tilfældet. Det kommer jeg med et eksempel på længere nede. Til gengæld kan du altid stole på, at Fund og Fortidsminder viser de fredede områder.

Når du åbner kortet, ser det sådan ud:

 

Kortet er heldigvis blevet meget hurtigere, når man vil zoome sig frem, til det man gerne vil kigge på. Men et godt trick er ellers at bruge adressesøgningen nederst i billedet. Når man så har fundet frem til det område man gerne vil kigge på, så kan man vælge en masse ting til og fra i menuen til venstre.

Vis Udstrækning

De fleste ting i menuen giver sig selv, men en af de vigtige er "Vis Udstrækning". Nogle fortidsminder har nemlig en udstrækning der dækker over et større areal. Når man bruger "Vis Udstrækning" vises hele det fredede areal (med grå farve) for det pågældende fortidsminde. Dette areal må man IKKE gå på med metaldetektoren. Ud over det viste fredede areal er der desuden en randzone på 2 m, hvor man heller ikke må komme med metaldetektoren. Og det er uanset om landmanden har pløjet det eller ej. Det vender vi tilbage til lidt længere nede.

Vis Beskyttelseslinier

Uden om det fredede areal er vist en beskyttelseszone på (typisk) 100 m. Den er rød her på billedet. Inden for denne må der ikke foretages terrænændringer og jordarbejder uden dispensation, men man må godt bruge metaldetektor. Dog er ihvertfald Moesgaard Museums generelle anbefaling, at man heller ikke går med sin metaldetektor i dette område. Denne anbefaling er hermed givet videre.

Læs mere om fortidsmindet

Hvis man klikker på den røde prik der angiver fortidsmindet, så åbner der sig først en lille boks som vist på billedet. Hvis man klikker på læs mere, kommer man over til en side, der dels fortæller mere om fortidsmindet dels viser det ansvarshavende museum og dets undersøgelseshistorie. Skal du se flere fortidsminder, er et trick at holde CTRL knappen nede, når du klikker på læs mere. Så åbner beskrivelsen nemlig i et nyt browservindue. På den måde kan man hurtigt åbne mange beskrivelser, samtidig med at man bevarer oversigtsvinduet med sin oprindelige søgning.

Fortidsminder i dyrkede marker

Et eksempel på et fortidsminde der ligger i dyrket mark, er netop det viste borg/voldsted på de foregående billeder, som jeg iøvrigt bor ganske tæt på. Det fredede areal er på ca 150x150 m2 og det ligger i pløjet/dyrket mark. Jeg har haft kontakt til Moesgård Museum herom, netop for at afklare om man må gå der med metaldetektoren eller ej. Og det må man altså (på det bestemteste) IKKE! Ærgerligt, for det er et vældig interessant sted. Men det må jeg skrive om et andet sted - en anden dag.